Sơn Nippon Matex Sắc Màu Dịu Mát

Mã sản phẩm:2022
Giá bán: 1,888,888 đ
Giá hãng: 2,222,222 đ
Giảm giá:

Sản phẩm tương đồng

Thông tin sản phẩm

Là loại sơn nước được pha chế đặc biệt để dễ thi công. Nippon MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT đem lại màng sơn phẳng mịn với độ che phủ cao.

Đặc điểm:

- Sắc màu dịu mát

- Kháng nấm mốc

- Mùi nhẹ

- Dễ thi công

- Thân thiện môi trường

- Màng sơn phẳng mịn

- Dễ dặm vá

- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (nhỏ hơn 25g/L VOC, đáp ứng yêu cầu an toàn về môi trường)